Archwilio Adeilad Hygyrchedd

Mae hygyrchedd yr amgylchedd adeiledig ac allanol yn ffactor allweddol o ran pobl ag anableddau yn cyflawni ymreolaeth , cynhwysiant a chyfranogiad.

Gallwn eich helpu i gael gwybod pa mor hygyrch yw eich amgylcheddau ffisegol yn cael eu drwy gynnal archwiliadau cynhwysfawr o swyddfeydd, adeiladau cyhoeddus , digwyddiadau , a chludiant . Mae ein harchwiliadau adeiladu nodi unrhyw rwystrau a all atal rhywun sydd ag anabledd rhag mynd i mewn neu ddefnyddio’r cyfleusterau. Gallai hyn gynnwys y gofyniad i ychwanegu rampiau , dolenni sain neu wybodaeth mewn fformatau amgen . Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatrys unrhyw faterion , gan sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r gyfraith ac yn cwrdd yn llawn anghenion pobl anabl.

Mae gofyniad cyfreithiol i wneud newidiadau rhesymol i feysydd fel newidiadau strwythurol i wella mynediad i bobl ag anableddau . Bydd staff ac ymwelwyr anabl yn elwa o newidiadau i’ch safle yn ogystal â chaniatáu i chi gyrraedd marchnad ehangach na llawer o’ch cystadleuwyr.