Datblygu e-Ddysgu Hygyrch

Mae Destek yn creu pecynnau e-ddysgu pwrpasol hygyrch, gan ddarparu pobl gyda dulliau dysgu amgen i ddysgu a datblygu eu sgiliau. Bydd ein pecynnau e-ddysgu pwrpasol yn cael eu cynllunio’n benodol i anghenion pob cleient unigol ac wedi’u teilwra i gynulleidfa arfaethedig ac yn ymgysylltu ac yn ymarferol.

Drwy gydol y datblygiad rydym yn ystyried:

  • Hygyrchedd a Defnyddioldeb
  • Strwythur
  • Dyluniad Hygyrch
  • Cod
  • Compliancy SCORM

Ni Gallu:

  • Cefnogu yn y pecynnau e-ddysgu hygyrch creu
  • Helpu Adio Hygyrchedd i becynnau sy’n bodoli eisoes
  • Prawf becynnau ac adrodd presennol ar unrhyw faterion
  • Gweithio gyda datblygwyr i wneud dewisiadau deallus ar gyfer cynlluniau , mordwyo a holi dewisiadau.