Gwasanaeth PDF Hygyrch

O dan y gofynion cyfredol , mae’n ofynnol i bob ddogfennau nad ydynt yn html yn ôl y gyfraith i fod yn hygyrch . Mae llawer sefydliad yn defnyddio’r fformat PDF fel eu dewis ffurf dogfen . Gall y rhain fod yn anhygyrch iawn pe na ysgrifenedig yn gywir.

Destek yn arbenigo mewn creu PDF Hygyrch ac yn gallu creu neu adfer unrhyw fath o ddogfen yn cynnwys ffurflenni hollol ryngweithiol sy’n caniatáu defnydd gan ddefnyddwyr technoleg gynorthwyol.

Dogfennau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i :

  • Dogfennau
  • Llyfrynnau
  • Adroddiadau Blynyddol
  • Arolygon rhyngweithiol
  • Llythyrau

Gall Destek eich dysgu a’ch staff i greu dogfennau PDF hygyrch gan ddefnyddio Microsoft Word ac Adobe Proffesiynol.

CommonLook

Mae Suite CommonLook o gynhyrchion meddalwedd yn cynnig amser sylweddol ac arbedion cost drwy gydol y cylch cynhyrchu dogfen o’r awduro i wirio, cywiro a rheoli dogfennau PDF a gwerthuso casgliadau ddogfen.

 • Darparu offer hanfodol ar gyfer gwneud eich dogfennau gwbl hygyrch !
 • O’r PDF i raglen, eich dogfennau yn cael eu trosi yn cyflymder ger amser real !
 • Creu PDF hygyrch oddi dogfennau Word a Powerpoint presennol !