Andrea a gweithwyr Destek yn gweithio gyda'i gilydd.
Destek yn hynod o falch o gyhoeddi ein bod yn un o dri yn y rownd derfynol yn y Cyflogwr Bach y categori y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2015. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo fawreddog a gynhelir yn y Celtic Manor, Casnewydd ar Dydd Iau, 29 Hydref.

 

Mae’r gwobrau nodedig dathlu cyflawniadau rhagorol rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau , dangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant ac yn dangos menter, arloesedd, creadigrwydd ac ymrwymiad i wella datblygiad sgiliau ar gyfer economi Cymru. Andrea Kennedy a gweithwyr ifanc o Destek

Destek gennym dîm o wyth o weithwyr, yn ogystal â dau Prentisiaid yn gweithio tuag at eu Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid , gyda dau arall wedi dechrau ym Medi 2015.

I gael eich ystyried ar gyfer y wobr hon yn llwyddiant mawr yn ei hun, Destek yn gobeithio i ennill y wobr ac yn edrych ymlaen at ddathlu eu gwaith caled yn y seremoni i ddod!