Ym mis Tachwedd 2014, bydd Destek yn mynychu Uwchgynhadledd Technoleg Prydeinig yn Istanbul. Mae’n gyfle gwych i bob busnes o Brydain i ddod o hyd a chreu cysylltiadau rhwng Prydain a Thwrci.

Mae’r Uwchgynhadledd Technoleg Prydain 2014 yn rhoi cyfle i arddangos Destek yn un o’r marchnadoedd twf mwyaf cyffrous Ewrop. Mae’r economi Twrci yn sefydlu ac yn tyfu’n gyflym, ac mae’r a’r posibilrwydd o aelodaeth o’r UE yn ei gwneud yn y farchnad delfrydol ar gyfer cwmnïau technoleg yn y DU sy’n chwilio am gyfleoedd newydd.

Mae Masnach rhwng Prydain a Thwrci wedi cynyddu bron i 40% ers 2009 i dros £ 6800000000 y flwyddyn. Mae’r twf llewyrchus gyfuno â archwaeth busnesau Twrceg ‘ar gyfer technoleg newydd ac arloesol er mwyn eu galluogi i symud i fyny’r gadwyn werth gwneud Twrci yn farchnad ddeniadol i Destek a chwmnïau eraill yn y DU.

Byddai Destek wrth eu bodd yn rhannu’r digwyddiad hwn gyda chynifer o fusnesau eraill Prydain ag y bo modd. Byddai hefyd yn gyfle cyffrous i gwrdd â chymaint o gwmnïau Twrcaidd â phosibl er mwyn helpu i ledaenu ein neges a chwmni gwerthoedd i gymuned ehangach. Unrhyw gwmnïau technoleg sydd â diddordeb mewn mynychu’r hwn, cysylltwch ag Andrea Kennedy o Destek trwy info@destektechnology.com .

Uwchgynhadledd Technoleg Prydeinig 2014