Erişilebilir PDF Servisi

Mevcut şartlar altında, tüm HTML olmayan belgelerin kanunen erişilebilir olması gereklidir. Birçok organizasyon, tercih edilen belge biçimi olarak PDF formatını kullanmaktadır. Doğru yazılmadığı taktirde bunlar erişilemez olabilirler.

Erislebilir PDF belgeler orneklerinden bazilari, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Belgeler
  • Broşürler
  • Yıllık raporlar
  • Etkileşimli Anketler
  • Mektuplar

Destek can teach you and your staff to create accessible PDF documents using Microsoft Word and Adobe Professional.